Thông Tin Chi Tiết:
HDD 40Gb mini 1.8'' Toshiba 5400RPM SONY T series, TOSHIBA R100 For iPod Video
Giá Bán: Liên Hệ